project2018-08-27T01:07:07+00:00

پروژه های در حال اجرا

 • طراحی سیستم DM وCPP پالایشگاه های آبادان، اصفهان، تهران

پروژه های انجام شده

 • طراحی سیستم های MB و تامین رزینهای فازهای 24-22، 13، 16-15، 18،12 عسلویه

 • طراحی و اجرای سیستم RO و MB شرکت صنایع شیمایی دارویی پتروتک اراک

 •  DM و CPP پتروشیمی کرمانشاه (مجری شرکت زلال ایران)

 • طراحی سیستم DM پتروشیمی اراک (مجری اداره مهندسی پتروشیمی اراک)

 • طراحی سیستم MB و CPP پتروشیمی مبین (مجری شرکت کمار صنعت)

 • طراحی سیستم DM نیروگاه های نکا، یزد، کازرون (مجری شرکت شفاب)

 • طراحی سیستم MB پتروشیمی بندر امام (مجری اداره مهندسی BIPC)

 • طراحی سیستم DM پتروشیمی کاویان (شرکت پترو توسعه پاسارگاد)

 • طراحی و اجرای سیستم تصفیه پساب RO نیروگاه کازرون

 • طراحی سیستم DM پالایشگاه اراک (مجری شرکت خرد)

 • طراحی سیستم CPP نیروگاه کهنوج (شرکت مپنا)

 • طراحی سیستم CPP نیروگاه چادرملو (شرکت مپنا)

 • بهینه سازی سیستم DM پتروشیمی بندر امام

 • پروژه های نیروگاهی: گناوه، اصفهان، آبادان، جهرم، جندر(سوریه)، پره سر، کرمان و …