System_separation2018-08-12T19:26:14+00:00
system separation background image

محصولات شرکت SYSTEM SEPARATION

شرکت System Separation سوئد با ارائه ترکیبات گوناگون از محصولات متنوع راه حل های بسیار مفیدی در جهت کاهش مضرات استفاده از سوخت سنگین مثل مازوت در واحد های صنعتی بالاخص نیروگاه ها ارائه می نماید. برخی از این محصولات به شرح ذیل می باشد:

combustionimprover

Combustion Improvers: Protea RF-series

این مواد به منظور افزایش بازدهی احتراق سوخت سنگین طراحی شده اند و تاثیر شگرفی در بهبود عملکرد واحدهای مازوت سوز دارند.

بیشتر بدانید
Demulsifiers/Emulsion Breakers: Protea WO-series

Demulsifiers/Emulsion Breakers: Protea WO-series

این موارد با ترکیباتی منحصر به فرد در واحدهای تصفیه سوخت سنگین (FOTP) در توربین های گازی استفاده می شوند.

بیشتر بدانید
dispersants

Dispersants/Stabilizers/PPD: Protea R-series

این مواد جهت استفاده در مخازن و نفتکش های نفت خام و سوخت سنگین جهت نوعی تصفیه و هموژن سازی سوخت استفاده می شوند.

بیشتر بداتید
Combustion Catalysts: Protea F-series

Combustion Catalysts: Protea F-series

این محصول به منظور کاهش آلودگی های CO، دوده و کربن نسوخته در گاز خروجی ناشی از احتراق سوخت سنگین به کار گرفته می شوند.

بیشتر بدانید
Vanadium/Corrosion Inhibitors: Protea M-series

Vanadium/Corrosion Inhibitors: Protea M-series

این مواد جهت کاهش و حل مشکلات ناشی از خوردگی های دمای بالا و پایین بر روی سطوح مبادله کننده حرارت مثل لوله های بویلر کاربرد دارند.

بیشتر بدانید